LAKE CITY, TENNESSEE
WILMINGTON, OHIO
TIFFEN, OHIO
ROUTE 23, OHIO